o nás

Jak to celé začalo?

FOKUS Tábor - nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou a pomocí lidem s duševním onemocněním provozovala od roku 2001 první chráněnou dílnu, která se zabývala šitím dekorativních předmětů a drobnou rukodělnou výrobou. Chráněná místa vznikala postupně jako příležitost pro rehabilitaci lidí s duševním onemocněním. Brzy po textilní dílně vznikla první chráněná pracovní místa pro zahradníky a nakonec se v roce 2004 přidala i chráněná kavárna.

Dílny se utěšeně rozrůstaly, co do počtu pracovníků, ale ekonomicky se příliš nedařilo. Změna systému financování chráněných pracovních míst a sociálních služeb vedla k tomu, že bylo nutné změnit i fungování dílen.

Sociální firma

V roce 2014 došlo k velké změně. Založili jsme první sociální firmu v Táboře - Futurum F s.r.o. Chráněné dílny přestaly oficiálně fungovat k 31. srpnu 2014 a sociální firma na jejich činnost plynule navázala 1.9.2014.

Posláním nově založené sociální firmy je zaměstnávat osoby s duševním onemocněním, popř. jiné vážně zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby, a tím přispívat k jejich lepšímu začlenění do společnosti. Dalším veřejně prospěšným cílem sociální firmy je případným ziskem přispívat na zajištění sociálních služeb poskytovaných spolkem FOKUS Tábor.

Futurum F s.r.o. uplatňuje ve své činnosti principy sociálního podniku, tj. princip trojího prospěchu a zároveň usiluje o naplnění všech standardů sociální firmy, tak jak jsou definovány Platformou sociálních firem.

Do nové firmy přešly všechny provozy, došlo ale k jejich zmenšení, zachování pouze toho fungujícího. A na těchto základech jsme začali budovat. Firma začínala se 14ti zaměstnanci. Dnes nás je 19, z toho 16 pracovníků se potýká s nějakými zdravotními potížemi. Snažíme se respektovat naše rozdíly a fungovat společně tak, aby se nám dařilo. I přes naše znevýhodnění, které nám často vyloženě háže klacky pod nohy, nabízíme našim zákazníkům dobře odvedenou práci, v perfektní kvalitě a včas.

Co je to sociální podnikání?

Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem.

Jestli Vás to zajímá, navštivte třeba tyto stránky: www.ceske-socialni-podnikani.cz  nebo www.tessea.cz                                                                                       


Důležité informace: jsme plátci DPH, poskytujeme náhradní plnění


Naši společníci:

jsme členem:

Podporují nás:

Úřad práce ČR

Významní zákazníci:

TZMT s.r.o.

TST s.r.o.

Ypsotec a.s.

Gymnázium Pierre de Coubertina

SPŠ Tábor

SZeŠ Tábor

SZŠ Tábor

SOŠ a SOU Obchodu a řemesel Tábor

Střední ekonomická škola Tábor